SÁNG TẠO

CHUYÊN NGHIỆP

HIỆU QUẢ

Dành cho các nhà sáng tạo nội dung

Dành cho các nhãn hàng

NOVA AGENCY - Kết nối các nhà sáng tạo nội dung, các thương hiệu và các nền tảng mạng xã hội để tối ưu hoá tiềm năng phát triển thông qua những nội dung truyền thông độc đáo

#NovaGr đã đạt hơn 2 tỷ views trên nền tảng TikTok

Nova Agency là đối tác sáng tạo nội dung chính thức của nền tảng Tiktok